To nie były wolne wybory. Prasa polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii wobec wyborów do Sejmu PRL z 20 stycznia 1957 roku

Krzysztof Tarka

Abstrakt


Wybory do Sejmu PRL z 20 stycznia 1957 r. odbiły się żywym echem wśród emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii. W artykule przedstawiono opinie i oceny emigracyjnych polityków i publicystów dotyczące przebiegu kampanii wyborczej i wyniku wyborów w 1957 r.


Słowa kluczowe


emigracja polska w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej; prasa polska na emigracji; wybory do Sejmu PRL w 1957 r.

Bibliografia


Bagieński W., Przyczynek do historii emigracyjnej prasy „prokrajowej”, [w:] Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego, red. T. Wolsza, S. Ligarski, Warszawa 2010.

Friszke A., Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999.

Górecki D., Polskie naczelne władze państwowe na uchodźstwie w latach 1939–1990, Warszawa 2001.

Habielski R., Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999.

Machcewicz P., Polski rok 1956, Warszawa 1993.

Siedziako M., Kampania wyborcza i wybory do Sejmu PRL w 1957 roku: stan badań, aktualne ustalenia i perspektywy badawcze, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2016, nr 2 (28).

Tarka K., Jest tylko jedna Polska? Emigranci w służbie PRL, Łomianki 2014.

Tarka K., Od „zamku” do Gomułki. Postawa i działalność Zygmunta Kotowicza, redaktora emigracyjnego „Głosu Powszechnego”, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2012, z. 2.

Ziętara P., Emigracja wobec Października. Postawy polskich środowisk emigracyjnych wobec liberalizacji w PRL w latach 1955–1957, Warszawa 2001.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)