Rocznik Historii Prasy Polskiej

"Rocznik Historii Prasy Polskiej" jest wydawnictwem ciągłym Komisji Prasoznawczej PAN Oddziału w Krakowie, wydawanym w postaci 4 zeszytów rocznie przez Polską Akademię Nauk i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Czasopismo poświęcone jest przede wszystkim historii prasy, ale zamieszczane są również materiały z obszaru szeroko rozumianego prasoznawstwa. Poszczególne artykuły drukowane są w działach: „Artykuły i rozprawy", „Materiały i miscellanea", „Przeglądy i recenzje", „Kronika", „Pro memoria". Rocznik Historii Prasy Polskiej zamieszcza teksty w języku polskim lub anguielskim. Artykuły poprzedzane są abstraktami w języku polskim i angielskim oraz streszczeniami w języku polskim.

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Archiwum tektów RHPP z lat 1998-2011 dostepne jest w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej

Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)