Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 17, No 2 (2014) 150. rocznica powstania listopadowego na łamach prasy polskiej Abstrakt   PDF
Adam Ruta
 
Vol 15, No 1 (2012) 350 Lat Polskiej Prasy Konferencja naukowa Instytutu Dziennikarstwa UW, Instytutu Badań Literackich PAN i Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW (Warszawa, 16–17 VI 2011) Abstrakt   PDF
Adam Bańdo
 
Vol 18, No 4 (2015) 90 lat Polskiego Radia Abstrakt   PDF
Jerzy Myśliński
 
Vol 23, No 4 (2020) Aktywność wydawnicza Polonii amerykańskiej na przełomie XIX i XX wieku Abstrakt   PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 19, No 1 (2016) An Outline of the Statistics of the Polish Press 1864–1918 Abstrakt   PDF (English)
Władysław Marek Kolasa
 
Vol 21, No 1 (2018) Antoni Bogusławski — zapomniany dziennikarz, poeta, pisarz, tłumacz, autor literatury dla dzieci, krytyk literacki, oficer Abstrakt   PDF (English)
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 19, No 1 (2016) Architektura informacji - odsłona czwarta Abstrakt   PDF
Stanisław Skórka
 
Vol 18, No 3 (2015) Artykuł recenzyjny: Adam Kopciowski, Wos hert zich in der prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i jej największy dziennik „Lubliner Tugblat”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 613. Abstrakt   PDF
Monika Szabłowska-Zaremba
 
Vol 18, No 4 (2015) Artykuł recenzyjny: Bronisław Cieśla, Łódzkie czasopisma humorystyczne w międzywojniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 321 Abstrakt   PDF
Olaf Bergmann
 
Vol 19, No 2 (2016) Artykuł recenzyjny: Grażyna Woźny, Publicystyka włościan z powiatu ropczyckiego i dębickiego na łamach prasy ludowej od schyłku XIX wieku do 1939 roku, Muzeum Regionalne w Dębicy, Dębica 2015, ss. 332, fotografie, ilustracje Abstrakt   PDF
Arkadiusz Indraszczyk
 
Vol 18, No 3 (2015) Artykuł recenzyjny: Grzegorz Mnich, Łódzka prasa codzienna w okresie stalinowskim 1948–1956, KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy, Łódź 2014, ss. 274 Abstrakt   PDF
Andrzej Czyżewski
 
Vol 16, No 2 (2013) Artykuł recenzyjny: Jan Bujak: „Gazeta Polska” 1883–1914, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2013, ss. 536, il. Abstrakt   PDF
Michał Rogoż
 
Vol 20, No 2 (2017) Artykuł recenzyjny: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Robotnicza Spółdzielnia, Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch” w polskim systemie medialnym, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2016, 264 s. Abstrakt   PDF
Tomasz Mielczarek
 
Vol 18, No 3 (2015) Artykuł recenzyjny: Kraków – Lwów: czasopisma XIX–XX wieku, t. 12, pod red. G. Niecia i G. Wrony, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014 (Seria: Kraków – Lwów: Książki, Czasopisma, Biblioteki; t. 12) Abstrakt   PDF
Sabina Kwiecień
 
Vol 18, No 3 (2015) Artykuł recenzyjny: Krzysztof Woźniakowski, Polskojęzyczna prasa gadzinowa czasów okupacji hitlerowskiej 1939–1945. Studia i szkice zebrane, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2014, ss. 598 Abstrakt   PDF
Jerzy Jarowiecki
 
Vol 16, No 2 (2013) Artykuł recenzyjny: Oskar Stanisław Czarnik: W drodze do utraconej Itaki. Prasa, książki i czytelnictwo na szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940–1942) oraz Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu (1941–1946), Warszawa, Biblioteka Narodow Abstrakt   PDF
Jerzy Jarowiecki
 
Vol 20, No 1 (2017) Artykuł recenzyjny: Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, redakcja Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2016 Abstrakt   PDF
Anna Jakimyszyn-Gadocha
 
Vol 16, No 2 (2013) Artykuł recenzyjny: Renata Piasecka-Strzelec: Polskie agencje prasowe w latach 1944–1972. Upowszechnianie i reglamentacja informacji, działalność propagandowa Kielce 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ss. 382. ISBN: 978-83-7133-504-4 Abstrakt   PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 16, No 2 (2013) Artykuł recenzyjny: „Media i Medioznawstwo” 2011–2012 Abstrakt   PDF
Adam Bańdo
 
Vol 16, No 2 (2013) Artykuł recenzyjny: „Zeszyty Prasoznawcze” Rocznik 55 (2012), nr 1–2, 3, 4 Abstrakt   PDF
Adam Ruta
 
Vol 18, No 4 (2015) Badania nad dziejami prasy województwa podlaskiego (na marginesie książki Prasa województwa podlaskiego w latach 1944–2012) Abstrakt   PDF
Władysław Marek Kolasa
 
Vol 23, No 2 (2020) Bitwa Warszawska 1920 r. w serwisie informacyjnym „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą”) Abstrakt   PDF
Adam Bańdo
 
Vol 19, No 2 (2016) Bohaterowie karykatur na łamach polskich czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej (analiza statystyczna) Abstrakt   PDF
Olaf Bergmann
 
Vol 17, No 2 (2014) Budapeszteńskie „Wieści Polskie” (1939-1944): główny periodyk polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech Część 2: Czas poszukiwań – redakcja Józefa Winiewicza (styczeń – czerwiec 1940) Abstrakt   PDF
Krzysztof Woźniakowski
 
Vol 18, No 1 (2015) Budapeszteńskie „Wieści Polskie” (1939–1944): główny periodyk polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech* Część 3: Czas stabilizacji i rozwoju — redakcja Zbigniewa Kościuszki (czerwiec 1940 — marzec 1944) Abstrakt   PDF
Krzysztof Woźniakowski
 
1 - 25 z 323 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)