Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 19, No 2 (2016) O „nowych mediach” Abstrakt PDF
Adam Bańdo
 
Vol 20, No 1 (2017) Recenzja monografii: Milena Kalinowska, Kobieta na łamach pisma satyryczno-humorystycznego „Mucha” w latach 1868–1914, Pułtusk 2016, s. 269. Abstrakt PDF
Olaf Bergmann
 
Vol 19, No 4 (2016) Ks. Jerzy Popiełuszko na łamach polskiej prasy lat osiemdziesiątych (na marginesie książki Mileny Kindziuk Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980–1984) Abstrakt PDF
Przemysław Sołga
 
Vol 19, No 4 (2016) „Zeszyty Prasoznawcze” Rocznik 58 (2015), nr 1, 2, 3 i 4 Abstrakt PDF
Adam Ruta
 
Vol 19, No 4 (2016) Problematyka prasoznawcza w „Toruńskich Studiach Bibliologicznych” (2008–2015) Abstrakt PDF
Ewa Wójcik
 
Vol 19, No 2 (2016) Recenzja: Józef Szocki, Prasa lokalna Dolnego Śląska 1989–2012 (W świetle badań prasoznawczych). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2015 Abstrakt PDF
Kinga Przybysz
 
Vol 20, No 2 (2017) Problematyka „Studiów Medioznawczych” w 2016 r. Abstrakt PDF
Adam Bańdo
 
Vol 19, No 2 (2016) Wokół prasy polskojęzycznej w Izraelu. Uwagi i refleksje na marginesie najnowszej książki Elżbiety Kossewskiej Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku Abstrakt PDF
Łukasz Tomasz Sroka
 
Vol 20, No 2 (2017) Recenzja czasopisma „Zeszyty Rabczańskie” 2013–2016 Abstrakt PDF
Marta Jesionek
 
Vol 19, No 2 (2016) Artykuł recenzyjny: Grażyna Woźny, Publicystyka włościan z powiatu ropczyckiego i dębickiego na łamach prasy ludowej od schyłku XIX wieku do 1939 roku, Muzeum Regionalne w Dębicy, Dębica 2015, ss. 332, fotografie, ilustracje Abstrakt PDF
Arkadiusz Indraszczyk
 
Vol 20, No 2 (2017) Dyskurs prasowy i metody jego badania. Na marginesie książki Wojciecha Kajtocha „Szkice językoznawczo-prasoznawcze” Abstrakt PDF
Bogusław Skowronek
 
Vol 20, No 2 (2017) Artykuł recenzyjny: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Robotnicza Spółdzielnia, Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch” w polskim systemie medialnym, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2016, 264 s. Abstrakt PDF
Tomasz Mielczarek
 
Vol 20, No 2 (2017) „O gazetach pisanych i nie tylko”. Recenzja książki Jerzego Dygdały, Od Augusta II do Augusta III. Doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732–1734, wyd. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2016, ss. 494 Abstrakt PDF
Bożena Popiołek
 
Vol 20, No 1 (2017) Recenzja Monografii: „Zeszyty Prasoznawcze”. Analiza zawartości [1957–2012]. Metody tematy autorzy, pod redakcją Macieja Kawki, Ryszarda Filasa, Pawła Płanety, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, 471 s. Abstrakt PDF
Tomasz Mielczarek
 
Vol 20, No 1 (2017) Artykuł recenzyjny: Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, redakcja Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2016 Abstrakt PDF
Anna Jakimyszyn-Gadocha
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)