Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 20, No 1 (2017) Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Zachować dla przyszłości. Sprawy oświaty, edukacji i nauki w przekazie prasowym XIX i XX wieku” Abstrakt PDF
Aneta Bołdyrew
 
Vol 19, No 1 (2016) Sprawozdanie z konferencji „Oblicza prasy harcerskiej i skautowej” (Sosnowiec, 2 grudnia 2015 r.) Abstrakt PDF
Krzysztof Gajdka
 
Vol 17, No 1 (2014) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2010–2013” (Lubostroń, 22–23 kwietnia 2013 roku) Abstrakt PDF
Adam Ruta
 
Vol 16, No 2 (2013) Sesja naukowa Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie, Rady Krajowej i Rady Krakowskiej Towarzystwa Kultury Świeckiej, Stowarzyszenia „Kuźnica” „Współczesne czasopisma laickie w Polsce” (Kraków, 10 grudnia 2012) Abstrakt PDF
Grażyna Wrona
 
Vol 16, No 2 (2013) Problematyka prasoznawcza na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych” (Toruń, 8–9 listopada 2012) Abstrakt PDF
Marcin Żynda
 
Vol 16, No 2 (2013) Stare” i „nowe” — czasopisma dla dzieci i młodzieży. Konferencja naukowa Zakładu Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego (Pokrzywna, 19–20 kwietnia 2012) Abstrakt PDF
Lidia Urbańczyk
 
Vol 16, No 1 (2013) Konferencja Naukowa „Oblicza prasy Ziem Zachodnich po 1945 roku” Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Poznaniu, Państwowa Wyżs Abstrakt PDF
Grzegorz Nieć
 
Vol 16, No 1 (2013) Tematyka prasoznawcza na Konferencji Naukowej „Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku” (Łódź, 15–16 października 2012 r.) Abstrakt PDF
Adam Ruta
 
Vol 16, No 1 (2013) Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie (Lublin, 9–10 października 2012 r.) Abstrakt PDF
Grzegorz Nieć
 
Vol 23, No 1 (2020) Sprawozdanie z działalności Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie za rok 2019 Abstrakt PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 15, No 1 (2012) Problematyka prasoznawcza na XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku" (Kraków, 15-16 XI 2011) Abstrakt PDF
Adam Bańdo
 
Vol 22, No 4 (2019) „Winiarstwo lubuskie a media. Perspektywa trzydziestolecia 1989–2019”. Międzynarodowa konferencja naukowa Abstrakt PDF
Monika Simonjetz
 
Vol 15, No 1 (2012) 350 Lat Polskiej Prasy Konferencja naukowa Instytutu Dziennikarstwa UW, Instytutu Badań Literackich PAN i Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW (Warszawa, 16–17 VI 2011) Abstrakt PDF
Adam Bańdo
 
Vol 22, No 1 (2019) Tematyka prasowa podczas obrad V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Niewygodne dla władzy.Ograniczanie wolności słowa” (Toruń, 18–19 października 2018) Abstrakt PDF
Jacek Gzella
 
Vol 15, No 1 (2012) Sesja naukowa „Prasa sądecka od zarania do dziś (1891–2011). W 120. rocznicę wydania w Nowym Sączu pierwszego czasopisma” (Nowy Sącz, 15–17 VI 2011) Abstrakt PDF
Adam Ruta
 
Vol 21, No 3 (2018) „Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece”. (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, Zielona Góra, 8–9 listopada 2017) Abstrakt PDF
Grzegorz Nieć
 
1 - 16 z 16 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)