Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 20, No 3 (2017) Układ graficzny polskich czasopism popularnonaukowych XIX wieku Abstrakt PDF
Dorota Kamisińska
 
Vol 19, No 3 (2016) Grafika polskich czasopism popularnonaukowych XVIII wieku Abstrakt PDF
Dorota Kamisińska
 
Vol 20, No 2 (2017) Imaginacja podaje „rękę nauce, a ich związku owocem jest oświecenie” Szata graficzna polskich czasopism popularnonaukowych XIX wieku Abstrakt PDF
Dorota Kamisińska
 
Vol 17, No 2 (2014) Periodyki Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w latach 1985–2013 Abstrakt PDF
Grzegorz Nieć
 
Vol 22, No 2 (2019) Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. Związki nauki ze sztuką Abstrakt
Dorota Kamisińska
 
Vol 22, No 1 (2019) Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku: rozwój, ewolucja formy i treści Abstrakt
Ewa Wójcik, Grażyna Wrona, Renata Zając
 
Vol 21, No 3 (2018) Zdrowie kobiety, jego profilaktyka i ochrona w dziewiętnastowiecznych popularnonaukowych czasopismach medycznych Abstrakt
Grażyna Wrona, Ewa Wójcik, Renata Zając
 
Vol 20, No 3 (2017) Czasopismo popularnonaukowe „Urania” - geneza i rozwój do 1958 roku Abstrakt
Renata Zając
 
Vol 17, No 2 (2014) 150. rocznica powstania listopadowego na łamach prasy polskiej Abstrakt PDF
Adam Ruta
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)