Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 19, No 4 (2016) Ludwik Szczepański — ćwierć wieku pracy dziennikarskiej w ,,Ilustrowanym Kurierze Codziennym” Abstrakt PDF
Magdalena Wulczyńska
 
Vol 23, No 2 (2020) Kulturotwórcza rola „Przekroju” Mariana Eilego. Analiza zawartości tygodnika z lat 1945–1969 Abstrakt PDF
Wanda Matras-Mastalerz
 
Vol 22, No 4 (2019) Nie tylko białe plamy. Prasa jako źródło do badań historycznych cenzury (na przykładzie czasopism krakowskich z lat 1918–1939) Abstrakt PDF
Grażyna Wrona
 
Vol 20, No 4 (2017) "Ilustracja Polska" (1901–1904) - pierwszy polski nowoczesny tygodnik ilustrowany Abstrakt PDF
Magdalena Wulczyńska
 
Vol 21, No 3 (2018) Odświętność i codzienność życia kulturalnego Krakowa. Poezja okolicznościowa w dzienniku „Czas” w pierwszym piętnastoleciu po powstaniu styczniowym Abstrakt PDF
Dorota Samborska-Kukuć
 
Vol 17, No 2 (2014) W „rezydencji” krakowskiego „Czasu” (1848–1934) Abstrakt PDF
Adam Bańdo
 
Vol 16, No 2 (2013) Prasa krakowska w setną rocznicę powstania listopadowego (1930) Abstrakt PDF
Grażyna Wrona
 
Vol 15, No 1 (2012) Czasopisma naukowe muzeów krakowskich (po 1945 r.) — rozwój i stan obecny Abstrakt PDF
Piotr Lechowski
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)