Vol 19, No 2 (2016)

Spis treści

Artykuły i rozprawy

Prasa Prus Królewskich w XVIII wieku - problemy recepcji w dotychczasowej historiografii i perspektywy badawcze PDF
Katarzyna Chlewicka 5-20
Warszawskie periodyki wychowanków Gimnazjum Wołyńskiego: problemy, współpracownicy, programy, idee PDF
Monika Stankiewicz-Kopeć 21-43
Warszawski „Przyjaciel Dzieci” w epoce rozkwitu: redakcja Jana Kantego Gregorowicza (kwiecień 1867 — wrzesień 1890). Część 2: W kręgu popularyzacji wiedzy. Oceny i podsumowania kadencji PDF
Krzysztof Woźniakowski 45-63
Dwutygodnik „Krasnoje Znamja” (1925–1926) — rosyjskojęzyczny organ Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) PDF
Adam Radosław Suławka 65-82
Bohaterowie karykatur na łamach polskich czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej (analiza statystyczna) PDF
Olaf Bergmann 83-97

Przeglądy i recenzje

Artykuł recenzyjny: Grażyna Woźny, Publicystyka włościan z powiatu ropczyckiego i dębickiego na łamach prasy ludowej od schyłku XIX wieku do 1939 roku, Muzeum Regionalne w Dębicy, Dębica 2015, ss. 332, fotografie, ilustracje PDF
Arkadiusz Indraszczyk 101-104
Wokół prasy polskojęzycznej w Izraelu. Uwagi i refleksje na marginesie najnowszej książki Elżbiety Kossewskiej Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku PDF
Łukasz Tomasz Sroka 105-111
Recenzja: Józef Szocki, Prasa lokalna Dolnego Śląska 1989–2012 (W świetle badań prasoznawczych). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2015 PDF
Kinga Przybysz 113-115
O „nowych mediach” PDF
Adam Bańdo 117-124


Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)