Vol 1


Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica III

Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji

pod redakcją naukową

Wandy Wilczyńskiej - Michalik



ISSN: 2084-5456