Przegląd czasopiśmiennictwa emigracyjnych środowisk kresowych (1942– 2016)

Paweł Gotowiecki

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest próba zdefiniowania, określenia funkcji oraz charakterystyka czasopiśmiennictwa środowisk kresowych działających w strukturach wojennego uchodźstwa oraz powojennej emigracji politycznej na Zachodzie. Autor przedstawia genezę, poszczególne fazy rozwoju oraz okres schyłkowy tego czasopiśmiennictwa, przybliżając w syntetyczny sposób wszystkie tytuły prasowe, które mogą być zaliczone do kategorii czasopism kresowych.


Słowa kluczowe


emigracja polska; prasa emigracyjna; Kresy Wschodnie; środowiska kresowe

Bibliografia


Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września 1939 roku, oprac. J. Kowalik, t. 1–4, Lublin 1976.

Bibliografia czasopism polskich wydawanych poza granicami kraju od września 1939 r., oprac. J. Kowalik, t. 5, Lublin 1988.

Chwastyk-Kowalczyk J., Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” w latach 1944–1989. Gazeta codzienna jako środek przekazów kulturowych, Kielce 2008.

Gotowiecki P., Między realizmem a nostalgią. Myśl polityczna emigracyjnych środowisk kresowych (1939–1991), „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2017, nr 2(30).

Gotowiecki P., O Polskę z Wilnem i Lwowem. Związek Ziem Północno-Wschodnich (1942–1955),Warszawa 2012.

Habielski R., Stan badań nad prasą i rozgłośniami emigracyjnymi. Postulaty badawcze, [w:] Emigracja polityczna 1939–1990. Stan badań, red. S. Łukasiewicz, Warszawa 2016.

Jaruzelski J., Stanisław Cat-Mackiewicz 1896–1966. Wilno – Londyn – Warszawa, Warszawa 1994.

Kolasa W.M., Przegląd współczesnych czasopism kresowych [w:] Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 4, red. J. Jarowiecki, Kraków 1999.

Kowalik J., Czasopiśmiennictwo, [w:] Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red, T. Terlecki, Londyn 1965.

Lewandowska S., Prasa polskiej emigracji wojennej 1939–1945, Warszawa 1993.

Siomkajło A., Dyskretny urok cenzury emigracyjnej, [w:] I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. 4–7 września 2008 r., Kraków 2010.

Świderska H., Z dziejów polskiej prasy w Anglii. Formowanie się polskiej prasy emigracyjnej 1946–1947, „Zeszyty Historyczne” 1999, z. 128.

Wojtacki M., „Słowo” Stanisława Cata-Mackiewicza. Dziennik konserwatystów wileńskich w latach 1922–1939, Toruń 2009.

Wójtowicz P., Biuletyn Związków Ziem Wschodnich RP, [w:] Z dziejów polskiej prasy na Obczyźnie (od września 1939 roku do współczesności), red. M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2002.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)