Pierwsza aukcja czasopism „Domu Książki” w 1984 roku

Grzegorz Nieć

Abstrakt


Tekst poświęcony jest pierwszej aukcji czasopism, zorganizowanej i przeprowadzonej przez Warszawski Antykwariat Naukowy — Czasopisma Przedsiębiorstwa Państwowego „Dom Książki” w 1984 roku, na której wystawiono ponad dwa tysiące rzadkich i poszukiwanych tytułów prasowych polskich i obcych, wydawanych w okresie XVIII–XX wieku

Słowa kluczowe


antykwarstwo; aukcje antykwaryczne; księgarstwo; prasa polska i obca; „Dom Książki”

Bibliografia


Czechowski M., Czasopisma bibliofilskie (Przewodnik Antykwarski. Wiadomości Antykwarskie „Bibliofila Polskiego”. Wiadomości Bibliofilskie. Bibliofil Polski. Szpargały. Kurier Antykwarski. Kurier Bibliofilski), „Roczniki Biblioteczne” R. 30: 1986, s. 241–258.

Janowska I., Jest w Warszawie antykwariat, „Przegląd Księgarski i Wydawniczy” 1983, nr 12 (852), s. 1 i 5.

Nieć G., Antykwaryczne katalogi aukcyjne w Polsce po 1989 r. — ewolucja form i treści (na przykładzie Antykwariatu Rara Avis z Krakowa), [w:] Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej, red. R. Aleksandrowicz, H. Rusińska-Giertych, Wrocław 2015, s. 173–203.

Nieć G., Wtórny rynek książki w Polsce. Instytucje, asortyment, uczestnicy, Kraków 2016.

Nieć G., Wydawnictwa periodyczne w asortymencie wtórnego rynku książki, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2018, nr 2, s. 63–80.

Nieć G., Książki zakazane i źle widziane w obiegu antykwarycznym w okresie Polski Ludowej, [w:] Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, red. D. Degen, M. Żynda, Toruń 2012, s. 129–153.

Pierwsza Aukcja Antykwaryczna — Czasopisma, Warszawa 25, 26, 27 kwiecień 1984, cz. 1–2, oprac. Z. Tarnowska.

Skrzypczak A., Kilka uwag o aukcjach antykwarycznych, „Przegląd Księgarski i Wydawniczy” 1984, nr 11–12 (863–864), s. 11.

Skrzypczak A., W pogoni za białym krukiem. Kilka uwag o aukcjach antykwarycznych, Warszawa 2010.

Spis tytułów prasy polskiej 1865–1918, oprac. A. Garlicka, Warszawa 1978.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)