Bitwa Warszawska 1920 r. w serwisie informacyjnym „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą”)

Adam Bańdo

Abstrakt


Artykuł jubileuszowy z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej jest m.in. próbą przedstawienia jednego z najpopularniejszych „mitów” założycielskich odrodzonego państwa polskiego — tzw. „Cudu nad Wisłą”, ukształtowanego nie tylko przez  historiografię, ale przede wszystkim przez wspomnienia uczestników wojny polsko-sowieckiej. Artykuł ukazuje „obraz” wydarzeń przekazywany czytelnikowi w serwisie informacyjnym „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, który z łamów tego popularnego dziennika śledził przebieg dramatycznych wydarzeń w sierpniu 1920 roku

Słowa kluczowe


historia prasy; prasa polska; Polska XX w.; wojna polsko-bolszewicka; Bitwa Warszawska

Bibliografia


Bańdo A,, Nie tylko krew na pierwszej stronie. Problematyka kulturalna na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w latach 1918–1939, Kraków 2006, s. 45–60.

Bańdo A., Problematyka społeczna na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” i krakowskiego „Czasu” w pierwszych dniach niepodległej Polski, „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne” 2019, t. XXVIII, s. 65–75.

Bartlewicz J., Flotylla pińska i jej udział w wojnie polsko-sowieckiej 1918–1920, Warszawa 1933.

Chwalba A., Józef Piłsudski — historyk wojskowości, Kraków 2007.

Davis N., Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920, Kraków 2007.

Dąbski J., Pokój ryski: wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy, Warszawa 1931.

Garlicki A., Józef Piłsudski. 1867–1935, Warszawa 1989.

Gąsowski T., Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920, Kraków 1990.

Grzymała-Siedlecki A., Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego, Warszawa 1921.

Iranka-Osmecki K., Wyprawa na Porycki i Tarczyn, Warszawa 1930.

Klimaszewski K., Pakuła M., Bitwa Warszawska 1920 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew, Legionowo 2016.

Kozicki S., Bój pod Lidą, Warszawa 1930.

Kukiel M., Bitwa Warszawska, Warszawa 2005.

Kukiel M., Miejsce kampanii 1920 r. w historii wojen, „Bellona” 1924, z. 11, s. 125–136.

Kukiel M., Rozbiór operacji warszawskiej z punktu widzenia obrony, „Bellona” 1926, z. 2, s. 97–123.

Kukiel M., Z doświadczeń kampanii roku 1920 na Ukrainie i Małopolsce, Warszawa 1921.

Kurko K., Cud nad Wisłą. Wspomnienia fińskiego uczestnika wojny polsko-rosyjskiej w roku 1920, Warszawa 2010.

Kutrzeba T., Bitwa nad Niemnem wrzesień – październik 1920, Warszawa 1926.

Kutrzeba T., Wyprawa kijowska 1920 roku, Warszawa 1937.

Libert F., Materiały do bibliografii wojny polsko-sowieckiej, Warszawa 1935.

Olech U., Wojna polsko-sowiecka 1919-1921. Materiały do bibliografii, Warszawa 1990.

Osica J., Sowa A., Bitwa Warszawska 1920. Rok niezwykły, rok zwyczajny, Poznań 2011.

Piłsudski J., Rok 1920, Warszawa 1924.

Przybylski A., Wojna polska 1918–1921, Warszawa 1930.

Sadowski J., Bój pod Brzostowicami, Warszawa 1928.

Sikorski W., Nad Wisłą i Wkrą. Studium z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku, Lwów 1928.

Szarek J., Przebudzenie Polaków. 1920 Prawdziwy cud nad Wisłą, Kraków 2015.

Teslar T., Polityka Rosji Sowieckiej podczas wojny z Polską: trzy momenty, Warszawa 1937.

Zawadzki B., System obronny w 1920 roku, Warszawa 1926.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)