Kulturotwórcza rola „Przekroju” Mariana Eilego. Analiza zawartości tygodnika z lat 1945–1969

Wanda Matras-Mastalerz

Abstrakt


„Przekrój” był jednym z ciekawszych i najbardziej poczytnych tygodników epoki PRL. Przedmiotem artykułu stała się analiza zawartości 1290 numerów magazynu Mariana Eilego z lat 1945–1969 ze szczególnym uwzględnieniem kultury literackiej i artystycznej na łamach krakowskiego pisma. Podczas badań ustalono jakie były metody popularyzacji literatury i sztuki, w jaki sposób, w jakim stopniu i jak często pismo informowało o nowościach wydawniczych, zagadnieniach historycznoliterackich, problemach bieżącego życia literackiego, kulturalnego i obyczajowego

Słowa kluczowe


prasa; „Przekrój”; magazyn ilustrowany; tygodnik opinii; kultura literacka i artystyczna; Marian Eile; Kraków

Bibliografia


Arno A., Konstanty Ildefons Gałczyński. Niebezpieczny poeta, Kraków 2013.

Cichy M., Eile wróć!, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 103, s. 13.

Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa 2012.

Eisler J., Polski rok 1968, Warszawa 2006.

Fik M., Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981, Londyn 1989.

Gałczyńska K., Angelologiczna genealogia i inne stereotypy. Kira Gałczyńska o ojcu, „Zdanie” 2004, nr 1–2, s. 76–81.

Jarowiecki J., Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, Kraków 1997.

Jaworska J., Cywilizacja „Przekroju”. Misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym, Warszawa 2008.

Kamyczek J., Grzeczność na co dzień, Warszawa 1959.

Kamyczek J., Hoff B., Jak oni mają się ubierać, Warszawa 1958.

Koźniewski K., Salon plus..., [w:] tegoż, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych. 1944–1950, Warszawa 1977.

Kupis T., Dzienniki i czasopisma na polskim rynku prasowym, Kraków 1975.

Kwiatkowski J., Daniel Mróz, Kraków 1961.

Matras-Mastalerz W., Janina Ipohorska — pierwsza dama „Przekroju”, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2008, z. 1–2 (21–22), s. 127–141.

Matras-Mastalerz W., Marian Eile (1910–1984). Biografia. Anegdota. Legenda, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia III”, red. H. Kosętka, Kraków 2005, s. 156–171.

Mielczarek T., Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości, Kraków 2018.

Nie jestem przeciw szpinakowi. Z Marianem Eile rozmawia L.J. Kern, „Przekrój” 1984, nr 2062–2064, s. 19–21.

Osiecka A., Szpetni czterdziestoletni, Warszawa 1985.

Pawlik E., Lekko! Pismo robi się lekko! Opowieść o człowieku, który stworzył „Przekrój”, „Przekrój” 2017, nr 3556, s. 14–19.

Potkaj T., Przekrój Eilego. Biografia całego tego zamieszania z uwzględnieniem psa Fafika, Kraków 2019.

Pyc E., Syntetyczny obraz konstrukcji wirtualnego odbiorcy w „Przekroju” i „Przyjaciółce”, „Zeszyty Prasoznawcze” 1972, nr 2, s. 33–40.

Szydłowska A., Paryż domowym sposobem. O kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL, Warszawa 2019.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)