Nie tylko białe plamy. Prasa jako źródło do badań historycznych cenzury (na przykładzie czasopism krakowskich z lat 1918–1939)

Grażyna Wrona

Abstrakt


Na mapie pojęciowej problematyki badawczej cenzury oraz będących jej konsekwencją konfiskat jako zasadniczy obiekt analiz lokowany jest „inkryminowany tekst”. Takie postrzeganie cenzury pozwala analizować ją z perspektywy konkretnego faktu ingerencji władzy w prasowy przekaz, jego odnotowanie, a także zrekonstruowanie skutków owego zajęcia, tak dla autora, jak i wydawcy oraz redaktora. Próba natomiast rekonstrukcji historycznego obrazu cenzury w znacznie rozszerzonym zakresie, na który składają się: instytucje, ich kompetencje, metody i skutki działania, stosowane środki prewencji oraz represji wymaga jednak „odkrywania” nowych informacji, pozwalających na systemowe oraz porównawcze ujęcie problemu.

Słowa kluczowe


nadzór nad prasą; cenzura; konfiskaty; 1918-1939; Kraków; badanie; metodologia

Bibliografia


Gzella G., Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego, Toruń 2018.

Gzella G., Obrażające i podburzające pismo „Lech. Gazeta Gnieźnieńska” (1895–1914), Toruń 2015.

Gzella G., Procesy prasowe redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894–1914, Toruń 2010.

Gzella G., „Wyroki prasowe” polskiej prasy w świetle „Dziennika Urzędowego” „Gazety Lwowskiej” z lat 1894–1914”, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2016, z. 3, s. 43–56.

Kraczkowski R., Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy w latach 1926–1935, Warszawa 2007.

Wrona G., Nadzór nad prasą w Krakowie (1918–1939), Kraków 2017.

Wrona G., Wolność prasy i prawo prasowe w polskich czasopismach prawniczych okresu międzywojennego (1918–1939), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2005, z. 1, s. 77–96.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)