Krystyna Cywińska - felietonistka z pazurem

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Abstrakt


Artykuł prezentuje ostatnią dekadę dorobku publicystycznego Krystyny Cywińskiej, drukowanego na łamach londyńskiego „Nowego Czasu”** w latach 2007–2017. Jest znaną dziennikarką, działającą w Londynie od 1947 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Radio Wolna Europa, BBC, londyńskim „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” oraz jego sobotnim wydaniu „Tydzień Polski”. Przez 50 lat uprawiania dziennikarstwa wypracowała swój własny publicystyczny styl komentowania rzeczywistości społeczno-politycznej, najczęściej Polaków żyjących na emigracji.

Słowa kluczowe


Krystyna Cywińska (1925–); polska publicystyka na emigracji w XXI wieku; Wielka Brytania

Bibliografia


Chwastyk-Kowalczyk J., Antoni Bogusławski — the forgotten journalist, poet, writer, translator, author of children literature, literary critic, oficer, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2018, z. 1 (19), s. 5–21.

Chwastyk-Kowalczyk J., Czy niezależne pisma emigracyjne mogą zmienić rzeczywistość polskiej diaspory? „Politeja” 2014, nr 25, s. 229–246.

Chwastyk-Kowalczyk J., Londyński „Dziennik Polski” 1940–1943, Kielce 2005.

Chwastyk-Kowalczyk J., Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944–1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Kielce 2008.

Chwastyk-Kowalczyk J., Maria Danilewicz-Zielińska i Stefania Kossowska — niezapomniane postacie kultury polskiej, [w:] Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym XIX i XX w., pod red. U. Kozłowskiej, T. Sikorskiego, A. Wątora, t. 1, Radzymin – Warszawa 2016, s. 227–244.

Chwastyk-Kowalczyk J., „Nowy Czas. New Time”— czasopismo polskiej inteligencji w Wielkiej Brytanii (2006–2014), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2015, z. 2 (38), s. 50–81.

Chwastyk-Kowalczyk J., „Nowy Czas. New Time”. Intrygujące czasopismo polskiej inteligencji w Wielkiej Brytanii (2006–2013), „Respectus Philologicus” 2015, nr 27 (32), s. 93–103.

Chwastyk-Kowalczyk J., Recenzje książek opublikowane na łamach „Nowego Czasu” w Wielkiej Brytanii w XXI wieku, [w:] Kultura książki i informacji, pod red. A. Pulikowskiego, Katowice 2017, s. 71–89.

Chwastyk-Kowalczyk J., Sieciowa postać polskich czasopism emigracyjnych w Wielkiej Brytanii po 2004 roku, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, t. 59, nr 2 (226), s. 451–463.

Chwastyk-Kowalczyk J., Sposoby e-komunikowania społeczności polskiej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii jako przedłużenie krajowego systemu medialnego, [w:] Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediów, red. R. Sierocki, M. Kozłowski, Toruń, 2011, s. 80–96.

Chwastyk-Kowalczyk J., The Londyn Intercultural Integration Initiatives of the „Nowy Czas. New Time” between 2009–2013, „Media i Społeczeństwo” 2017, nr 8, s. 171–184.

Dopóki jest „Dziennik” — jestem..., pod red. K. Bzowskiej-Budd, Londyn 2000.

Leonowicz-Bukała I., Polskie media w Wielkiej Brytanii na początku XXI wieku, Warszawa – Rzeszów 2015.

The Hanna & Zdzisław Broncel Charitable Trust — fundatorzy, powiernicy beneficjenci, red. H. Taborska, E. Lewandowska-Tarasiuk, Londyn 2016.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)