„Ekspresje” (2010–2015) - Rocznik Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą w Londynie

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Abstrakt


Artykuł omawia okoliczności założenia przez dr Alinę Siomkajło Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą (ZPPzG) w Londynie w 2010 roku, opozycyjnego do działającego od 1945 roku także w Wielkiej Brytanii Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz zawartość jego organu — antykomunistycznego pisma „Ekspresje. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą”.

Słowa kluczowe


Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za Granicą; Wielka Brytania; „Ekspresje. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą”; Alina Siomkajło; Stowarzyszenie Polskich Kombatantów; Nagrody Literackie; SPPzG 2010–2016

Bibliografia


Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim, edycja dokumentów i wprowadzenie J. Myszor, Warszawa 2013.

Chwastyk-Kowalczyk J., Książka, która otworzyła puszkę Pandory w polskim Londynie w XXI wieku, [w:] O etosie książki, pod red. T. Wilkoń, Katowice 2017, s. 528–539.

Danilewicz-Zielińska M., Szkice o literaturze emigracyjnej, Paryż 1978.

Garliński J., Pół wieku Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, w: Mobilizacja uchodźstwa do walki politycznej 1945–1990, pod red. L. Kliszewicza, Londyn 1995, s. 225–231.

Honorowa Księga Nauki Polskiej. Współcześni uczeni polskiego pochodzenia za granicą, Warszawa 2001.

Radzik T., Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej (1945–1990), Lublin 1991.

Wasiak-Taylor R., Dzieje nagrody literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie 1951–2011, Londyn 2011.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)