Prasa polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii wobec protestów robotników w kraju w czerwcu 1976 roku

Krzysztof Tarka

Abstrakt


Strajki i demonstracje w Polsce, do których doszło 25 czerwca 1976 r. odbiły się żywym echem wśród emigracji w Wielkiej Brytanii. W artykule przedstawiono opinie i oceny emigracyjnych polityków oraz publicystów dotyczące przyczyn, przebiegu i konsekwencji czerwcowych protestów w kraju.


Słowa kluczowe


emigracja polska w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej; prasa polska na emigracji; Czerwiec 1976

Bibliografia


Alberska M., Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów politycznych w kraju (1956–1981), Wrocław 2000.

Długołęcki P., Polityka zagraniczna Polski w 1976 roku, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2009, nr 3.

Friszke A., Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999.

Sasanka P., Czerwiec 1976: geneza — przebieg — konsekwencje, Warszawa 2006.

Sasanka P., Czerwiec’76. Refleksje wokół rocznicy, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 4.

Tarka K., Antykomunistyczny rusofil. Jędrzej Giertych o opozycji politycznej i polityce polskiej, „Zeszyty Historyczne” 2007, z. 159.

Tarka K., Mackiewicz i inni. Wywiad PRL wobec emigrantów, Łomianki 2007.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)