„The Portfolio” Brytyjscy publicyści, polscy emigranci i tajna rosyjska korespondencja dyplomatyczna

Radosław Żurawski vel Grajewski

Abstrakt


„The Portfolio or a Collection of State Papers,  Illustrative of the History of our Times” było wspólną inicjatywą wydawniczą obozu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i grupy jego brytyjskich współpracowników skupionych wokół Davida Urquharta. Ukazywało się w latach 1835–1837 i 1843–1844 (nowa seria). Podstawą wydawnictwa były tajne dokumenty dyplomacji rosyjskiej zdobyte przez Polaków w czasie powstania listopadowego. Celem zaś kompromitacja Rosji i zwrócenie uwagi europejskiej opinii publicznej a konieczność powstrzymania jej postępów na Wschodzie i przywrócenia Polski.


Słowa kluczowe


prasa XIX w.; Wielka Emigracja; Wielka Brytania XIX w.; Polska XIX w.; Rosja XIX w.; rywalizacja brytyjsko-rosyjska w XIX w.; kwestia wschodnia w XIX w.; Adam Jerzy Czartoryski; David Urquhart

Bibliografia


Александренко В.Н., Изь переписки княгини Ливень сь графомь Греемь, „Варшавскія Университетскія Известія” 1891, No 4, s. 1–27.

Bolsover G.H., David Urquhart and the Eastern Question 1833–1837, a Study in Publicity and Diplomacy, „Journal of Modern History” 1936, t. 8, s. 444–467.

Bourne K., Palmerston the Early Years 1784–1841, London 1982.

Gleason J.H., The Genesis of Russophobia in Great Britain, a Study of the Interaction of Policy and Opinion, Cambridge 1950.

Hahn H.H., Dyplomacja bez listów uwierzytelniających. Polityka zagraniczna Adama Jerzego Czartoryskiego 1830–1840, Warszawa 1987.

Iwaszkiewicz J., Losy archiwum kancelarii w. Ks. Konstantego i Nowosilcowa, „Archeion” Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, t. 6–7, Warszawa 1930, s. 22–56.

Konarska B., W kręgu Hotelu Lambert. Władysław Zamoyski w latach 1832–1847, Wrocław 1971.

Kukiel M., Czartoryski and European Unity 1770–1861, New Jersey 1955.

Nowak A., Jak rozbić rosyjskie imperium. Idee polskiej polityki wschodniej (1733–1921), Warszawa 1995.

Robinson G., David Urquhart. Some Chapters in the Life of a Victorian Knight Errant of Justice and Liberty, New York 1970.

Webster Ch., Urquhart, Ponsonby and Palmerston, „English Historical Review”, July 1947, s. 327–351.

Widerszal L., Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej 1831–1864, Warszawa 2011


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)