Harry Potter J.K. Rowling na łamach „Gazety Wyborczej”

Michał Rogoż

Abstrakt


Przeanalizowano rozwój i główne cechy przekazów o Harrym Potterze zamieszczonych na łamach „Gazety Wyborczej” między 27 stycznia 2000 roku (pierwsza wzmianka o utworze) a końcem grudnia 2011 roku. Badania objęły publikacje, w których znalazła się jakakolwiek wzmianka o Harrym Potterze lub innej postaci z tej powieści, jak również o samej autorce bestselleru. Dokonano analizy ilościowej uwzględniając kryteria chronologii, tematyki oraz struktury samego dziennika, jak również ukazano najważniejsze jakościowe cechy relacjonowanego zjawiska, związane z zawartością merytoryczną poszczególnych artykułów, kontekstem odniesienia i tytulaturą


Słowa kluczowe


Harry Potter, J.K. Rowling, „Gazeta Wyborcza”, recepcja prasowa książki, nagłówki prasowe, promocja książki

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)