Współczesna polska prasa opinii

Tomasz Mielczarek

Abstrakt


Artykuł dotyczy polskiej prasy opinii z lat 1989–2012. Autor zalicza do tego segmentu polskiego rynku mediów drukowanych prasę społeczno-kulturalną i społeczno-polityczną. Dowodzi, że segment ten zdominowany został przez tygodniki społeczno-polityczne. Wobec zaniku zainteresowania gazetami analizowana prasa cieszyła się dość dużą popularnością


Słowa kluczowe


Polska prasa opinii, tygodniki społeczno-kulturalne, tygodniki społeczno-polityczne

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)