Kierunki badań nad historią prasy polskiej 1918-1939: Prasa województw zachodnich

Władysław Marek Kolasa

Abstrakt


Artykuł zawiera zwięzłą charakterystykę prasy polskiej wydawanej na terenach trzech województw zachodnich (śląskiego, pomorskiego i poznańskiego) oraz omawia kierunki i wyniki badań podjętych przez historyków po 1945 roku. Tematyce tej po 1945 roku poświęcono 436 prac, cytowanych 495 razy


Słowa kluczowe


prasa polska, 1918–1939, geografi a wydawnicza, historia, województwo śląskie, województwo pomorskie, województwo poznańskie, historiografi a, badania

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)