Polska i niemiecka prasa w agitacji plebiscytowej - z perspektywy 90 lat

Joachim Glensk

Abstrakt


Agitację plebiscytową prowadzono przy pomocy ulotek, broszur, książek i prasy. Aczkolwiek Niemcy dysponowali na Górnym Śląsku ponad stu gazetami i czasopismami o łącznym nakładzie około pół miliona egzemplarzy, agitacja polska miała przewagę w zakresie argumentów historycznych, demograficznych oraz faktem ogromnego zadłużenia wojennego Niemiec. Poważnym argumentem za optowaniem za Polską był akt uchwalenia 15 lipca 1920 r. przez Sejm polski autonomii śląskiej. Autor zwraca uwagę na wykorzystanie w agitacji prasy w języku przeciwnika politycznego, tzn. Niemcy wykorzystali gadzinówki, a więc gazety i czasopisma w języku polskim (np. „Kraj Górnośląski”), zaś Polacy — ponieważ Górnoślązaków od 1828 r. obowiązywała pruska dyscyplina szkolna — periodyki w języku niemieckim (np. „Der Weisse Adler”).

Słowa kluczowe


Plebiscyt górnośląski (20 III 1921), agitacja plebiscytowa, prasa polska, prasa niemiecka, Wydział Prasowy Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu, „Kocynder” — polskie pismo humorystyczno-satyryczne, „Pieron” — niemieckie pismo humorystyczno-satyr

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)