Moja droga do prasoznawstwa

Sylwester Dziki

Abstrakt


Szkic autobiograficzny wybitnego polskiego prasoznawcy, dokumentalisty i historyka prasy – Sylwestra Dzikiego, długoletniego pracownika Ośrodka Badań Prasoznawczych w rakowie. Tekst koncentruje się wokół dorobku naukowego autora i omawia główne pola jego aktywności badawczej. Dorobek autora nie licząc publicystyki obejmuje 488 publikacji, w tym: 108 artykułów, 101 rozpraw, 20 bibliografii, 18 szkiców biograficznych, 6 kalendariów i 235 recenzji.


Słowa kluczowe


Sylwester Dziki (1932– ); prasoznawstwo; dokumentacja; historia prasy

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)