Czasopisma naukowe muzeów krakowskich (po 1945 r.) — rozwój i stan obecny

Piotr Lechowski

Abstrakt


W artykule scharakteryzowano periodyki wydawane przez muzea krakowskie po 1945 r., na tle ich działalności wydawniczej. Czasopisma naukowe ukazujące się do dnia dzisiejszego poddano analizie pod kątem częstotliwości i intensywności wydawniczej, struktury, zawartości i funkcji, a także rangi naukowej, cech formalno-wydawniczych i społecznego zasięgu.


Słowa kluczowe


czasopisma naukowe; działalność wydawnicza po 1945 r.; Kraków, muzea

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)