Kierunki badań nad historią prasy polskiej 1918–1939 Cz. 2. Prasa polska za granicą

Władysław Marek Kolasa

Abstrakt


W artykule omówiono dorobek naukowy w zakresie badań nad historią prasy polskiej wydawanej za granicami kraju w latach 1918–1939. Przedmiotem analiz bibliometrycznych było piśmiennictwo wydane w okresie 1945–2009. Najwięcej prac dotyczyło prasy polskiej w Niemczech (40% publikacji i 57% cytowań); rzadziej badano prasę w Wolnym Mieście Gdańsku (11%, 10%), USA (11%, 7%), Francji (6%, 5%), ZSRR (4%, 6%) i Czechosłowacji (5%, 4%); na pozostałe zaś 19 państw przypadło łącznie 22% publikacji i 12% cytowań.


Słowa kluczowe


prasa polska; prasa polonijna; 1918–1939; historia; historiografia; badania; bibliometria

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)