Czasopisma filatelistyczne w Polsce po 1945 r. Próba charakterystyki segmentu. Część 1: Charakterystyka ogólna. Czasopisma Zarządu Głównego PZF i Okręgów PZF

Autor

  • Aleksandra Lubczyńska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Słowa kluczowe:

czasopisma filatelistyczne, współczesny rynek prasowy, badania prasy

Abstrakt

Pierwsza część artykułu poświęconego polskiej prasie filatelistycznej, ukazującej się od 1945 r., zawiera ogólną charakterystykę tego segmentu na tle rozwoju filatelistyki w Polsce. Ponadto omówiono tu czasopisma wydawane nakładem Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów oraz nakładem Okręgów PZF.

Bibliografia

Bem S., 80 lat tarnowskiej prasy filatelistycznej 1919–1999, Tarnów 2004.

Białek H., Wiatrowski Z., Z historii i teraźniejszości filatelistyki polskiej — wybrane problemy i zdarzenia, [w:] Podstawy wiedzy o poczcie i filatelistyce. Podręcznik dla potrzeb Studium Filatelistyki PZF, pod red. Z. Wiatrowskiego i P. Drzewieckiego, Bydgoszcz – Ciechocinek – Warszawa 2008.

Bielawski J., 40 lat Okręgu Kaliskiego Polskiego Związku Filatelistów 1980–2020, Kalisz 2020.

Duda J., Pół wieku krakowskich informatorów i prasy filatelistycznej, http://www.cracoviana.eu/index.php/component/content/article/77-aktualnosci/734-pol-wieku-krakowskich-informatorow-i-prasy-filatelistycznej.

Encyklopedia filatelistyki, red. nacz. T. Hampel, Warszawa 1993.

Fijas S., Polskie czasopisma filatelistyczne. Katalog wystawy, Wrocław 1984.

Filatelistyka w Małopolsce. Złoty Jubileusz 1950–2000, oprac. red. L. Piekarz i J. Adamczyk, Kraków 2000.

Janik Z., Krajowe czasopisma filatelistyczne, Warszawa 1998.

Krajowe czasopisma pocztowe i filatelistyczne. Katalog, [oprac. S. Fijas], Wrocław 1990.

Lubczyńska A., Czasopisma hobbystyczne w Polsce — próba zdefiniowania zjawiska, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2022, z. 2 (66).

Machowski J., Rola Krakowa w rozwoju polskiej prasy filatelistycznej, Kraków 1969.

Poczta i filatelistyka w Wielkopolsce, red. A. Karwacki, Poznań 1993.

Rosin R., Polska prasa filatelistyczna w latach 1894–1969 i jej wpływ na rozwój polskiego ruchu filatelistycznego, Kraków 1969.

Smoła M., 75 lat filatelistyki w Tarnowie, Tarnów 2010.

Śnieżko A., Polska prasa filatelistyczna. Zarys historyczny 1894–1962, Warszawa 1963.

Wincewicz T., Filatelistyka 1990–2000. Bibliografia zawartości, Wrocław 2000.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-28

Jak cytować

Lubczyńska, A. (2022). Czasopisma filatelistyczne w Polsce po 1945 r. Próba charakterystyki segmentu. Część 1: Charakterystyka ogólna. Czasopisma Zarządu Głównego PZF i Okręgów PZF. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 25(4), 51–78. Pobrano z https://rhpp.up.krakow.pl/article/view/10058

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy