Autor - szczegóły

Budrewicz, Tadeusz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

  • Vol 21, No 4 (2018) - Przeglądy i recenzje
    Recenzja monografii: Krzysztof Stępnik, "Sienkiewicz globalny", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ss. 307
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)