Autor - szczegóły

Dąbrowska-Cendrowska, Olga, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska

  • Vol 20, No 1 (2017) - Artykuły i rozprawy
    Magazyny rozrywkowo-plotkarskie na polskim rynku prasowym w latach 1994–2016 — charakterystyka segmentu prasowego
    Abstrakt  PDF
  • Vol 21, No 4 (2018) - Artykuły i rozprawy
    Prasa kobieca w Polsce w latach 1989–2017 — próba diagnozy rynku
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)