Autor - szczegóły

Bergmann, Olaf, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Poznań, Polska

  • Vol 17, No 3 (2014) - Artykuły i rozprawy
    Kondycja reklamy prasowej i jej rynku w Drugiej Rzeczypospolitej w świetle opinii prasy specjalistycznej
    Abstrakt  PDF
  • Vol 18, No 4 (2015) - Przeglądy i recenzje
    Artykuł recenzyjny: Bronisław Cieśla, Łódzkie czasopisma humorystyczne w międzywojniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 321
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)