Autor - szczegóły

Dajnowicz, Małgorzata, Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Historii i Nauk Politycznych, Polska

  • Vol 20, No 3 (2017) - Artykuły i rozprawy
    "Zwierciadło" - platforma polityczna Ligi Kobiet w okresie PRL (1957–1961, 1982–1989)
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)