Autor - szczegóły

Gajdka, Krzysztof, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, PolskaLicencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)