Autor - szczegóły

Chlewicka, Katarzyna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Katedra Filologii Germańskiej, Polska

  • Vol 19, No 2 (2016) - Artykuły i rozprawy
    Prasa Prus Królewskich w XVIII wieku - problemy recepcji w dotychczasowej historiografii i perspektywy badawcze
    Abstrakt  PDF
  • Vol 20, No 4 (2017) - Kronika
    Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Spectators in Europe” (Düsseldorf, 9–11 grudnia 2016)
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)