Autor - szczegóły

Bołdyrew, Aneta, Uniwersytet Łódzki, Polska

  • Vol 20, No 1 (2017) - Kronika
    Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Zachować dla przyszłości. Sprawy oświaty, edukacji i nauki w przekazie prasowym XIX i XX wieku”
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)