Autor - szczegóły

Czyżewski, Andrzej, Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Łodzi, Polska

  • Vol 18, No 3 (2015) - Przeglądy i recenzje
    Artykuł recenzyjny: Grzegorz Mnich, Łódzka prasa codzienna w okresie stalinowskim 1948–1956, KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy, Łódź 2014, ss. 274
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)