Autor - szczegóły

Buck, Andrzej, Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. C. Norwida, Zielona Góra, PolskaLicencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)