Autor - szczegóły

Fluda-Krokos, Agnieszka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

  • Vol 16, No 1 (2013) - Artykuły i rozprawy
    „Ex Bibliotheca: Magazyn Grafików i Kolekcjonerów Ekslibrisów” (1999–2009)
    Abstrakt  PDF
  • Vol 16, No 1 (2013) - Przeglądy i recenzje
    Recenzja książki: Ewa Gruszczyńska: Dawne polskie przekłady prasowe: informacja — perswazja — manipulacja (Warszawa 2012)
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)