Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 17, No 1 (2014) Recenzja książki: Historia prasy i bibliografie. Tom studiów pod red. Urszuli Jakubowskiej, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 2013, ss.135 + 1 CD-ROM. Abstrakt PDF
Władysław Marek Kolasa
 
Vol 20, No 3 (2017) Trudne początki drukowanej prasy polskiej. Recenzja pracy Danuty Hombek, Dzieje prasy polskiej. Wiek XVIII (do 1795 r.) Abstrakt PDF
Bożena Popiołek
 
Vol 17, No 2 (2014) Recenzja książki: Wiesław Adam Koński: Dwa wieki prasy płockiej. T. 1, 1810-1945, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2012, 210 s. Abstrakt PDF
Władysław Marek Kolasa
 
Vol 15, No 1 (2012) Recenzja książki: Kamilla Łozowska-Marcinkowska: Problematyka czasopism kobiecych Drugiej Rzeczypospolitej (Poznań 2010) Abstrakt PDF
Adam Bańdo
 
Vol 21, No 2 (2018) Tygodnik Ilustrowany. Bibliografia zawartości 1890–1899, oprac. Grzegorz P. Bąbiak Abstrakt PDF
Alicja Matczuk
 
Vol 21, No 2 (2018) Nie tylko pamiętnikarz: Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771–1776, oprac. i wyd. Tomasz Ciesielski, Sławomir Górzyński, Filip Wolański Abstrakt PDF
Bożena Popiołek
 
Vol 21, No 1 (2018) Herbert Marshall McLuhan, Galaktyka Gutenberga. Tworzenie człowieka druku, przekład Andrzej Wojtasik, ze wstępem Grzegorza Godlewskiego Abstrakt PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 17, No 3 (2014) Recenzja książki: Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945–2012, red. naukowa Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Wydawnictwo Pro Libris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida, Zielona Góra 2013, ss. 445 Abstrakt PDF
Jerzy Jarowiecki
 
Vol 15, No 2 (2012) „Naukowy Przegląd Dziennikarski” — nowe, elektroniczne czasopismo o problematyce medioznawczej Abstrakt PDF
Adam Bańdo
 
Vol 21, No 1 (2018) „Galicyjskie Spotkania” — problematyka prasy i kultury na podstawie serii Galicja — mozaika nie tylko narodowa, t. 1–3 (2013–2016) Abstrakt PDF
Adam Bańdo
 
Vol 15, No 2 (2012) Recenzja czasopisma: "Media i Medioznawstwo" Vol. 1 (Opole 2011) Abstrakt PDF
Adam Bańdo
 
Vol 21, No 1 (2018) „Gazeta Gdańska” ma swoją monografię. Na marginesie książki Andrzeja Romanowa „Gazeta Gdańska” w latach 1891–1939 Abstrakt PDF
Grażyna Gzella
 
Vol 16, No 2 (2013) Artykuł recenzyjny: Oskar Stanisław Czarnik: W drodze do utraconej Itaki. Prasa, książki i czytelnictwo na szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940–1942) oraz Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu (1941–1946), Warszawa, Biblioteka Narodow Abstrakt PDF
Jerzy Jarowiecki
 
Vol 20, No 4 (2017) „Zeszyty Prasoznawcze” Rocznik 59 (2016), nr 1 (225), 2 (226), 3 (227), 4 (228) Abstrakt PDF
Urszula Lisowska-Kożuch
 
Vol 20, No 4 (2017) Z dziejów kultury literackiej i polskiego czasopiśmiennictwa czasów II wojny światowej (o monografii Krzysztofa Woźniakowskiego Polskie czasopiśmiennictwo uchodźcze na Węgrzech 1939–1945). Abstrakt PDF
Sabina Kwiecień
 
Vol 20, No 4 (2017) Odrębny rozdział czy jedynie poboczny wątek dziejów prasy? Monografia czeskich czasopism dla dzieci Štefana Šveca Abstrakt PDF
Grzegorz Nieć
 
Vol 20, No 3 (2017) W niezgodzie z prawem prasowym i kodeksem karnym Rzeszy Niemieckiej. Na marginesie książki Grażyny Gzelli Obrażające i podburzające pismo. „Lech. Gazeta Gnieźnieńska” (1895–1914) Toruń 2016 Abstrakt PDF
Grażyna Wrona
 
Vol 20, No 3 (2017) O pożytkach analizy zawartości treści. Recenzja Szkiców językoznawczo-prasoznawczych Wojciecha Kajtocha, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016 Abstrakt PDF
Magdalena Steciąg
 
Vol 16, No 1 (2013) Recenzja: Tomasz Mielczarek: Raport o śmierci polskich gazet (Warszawa 2012) Abstrakt PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 18, No 1 (2015) Jerzy Jarowiecki: Z badań nad polską prasą konspiracyjną w latach 1939–1945. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” 2013, 191 s. Abstrakt PDF
Józef Szocki
 
Vol 17, No 1 (2014) Recenzja książki: Andrzej Dziadzio: Cenzura prasy w Austrii 1862–1914. Studium prawno-historyczne. Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss.155 + 81 nlb. Abstrakt PDF
Grażyna Wrona
 
Vol 16, No 1 (2013) Recenzja: Prasa sądecka od zarania do dziś 1891–2011 pod red. Bolesława Farona, współpraca Agnieszka Ogonowska (Kraków 2012) Abstrakt PDF
Józef Szocki
 
Vol 21, No 3 (2018) „Dziennikarskiego chleba miody i piołuny”. Lwowskie wspomnienia Michaliny Grekowicz-Hausnerowej Abstrakt PDF
Grzegorz Nieć
 
Vol 19, No 1 (2016) W poszukiwaniu „naszych korzeni”… Abstrakt PDF
Grażyna Wrona
 
Vol 17, No 4 (2014) Recenzja: „Media i Medioznawstwo”. Kwartalnik Naukowy 2013, nr 2 (10/III) Abstrakt PDF
Adam Bańdo
 
1 - 25 z 77 elementów 1 2 3 4 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)