Autor - szczegóły

Wilczyńska-Michalik, Wanda, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Polska

  • Vol 1 - Artykuły
    Waloryzacja środowiska geograficznego Nadleśnictwa Rymanów pod kątem atrakcyjności turystycznej
    Abstrakt  PDF
  • Vol 1 - Artykuły
    Założenia koncepcji Ekologicznego Śladu i przykłady obliczeń dla dużych miast
    Abstrakt  PDF


ISSN: 2084-5456