Procesy prasowe redaktorów „Gazety Gdańskiej” z lat 1891–1914

Grażyna Gzella

Abstrakt


Redaktorom „Gazety Gdańskiej” do 1914 r. wytoczono łącznie 30 procesów, w wyniku których musieli zapłacić 2430 marek grzywny i skazani zostali na rok, 8 miesięcy i 3 tygodnie więzienia. Przed sądem stawało 15 redaktorów odpowiedzialnych pisma. Najczęściej karani byli Józef Konstanty Palędzki i Stanisław Wentowski.

Słowa kluczowe


„Gazeta Gdańska”; zabór pruski; procesy prasowe; Gdańsk; 1891–1914

Bibliografia


Gzella G., Obrażające i podburzające pismo „Lech. Gazeta Gnieźnieńska” (1895–1914), Toruń 2015.

Gzella G., Procesy prasowe redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894–1914, Toruń 2010.

Gzella G., Pruskie prawo prasowe w drugiej połowie XIX wieku, [w:] W kręgu prasy (przeszłość — teraźniejszość — przyszłość), t. 2, red. G. Gzella, J. Gzella, Toruń 2001.

Romanow A., „Gazeta Gdańska” w latach 1891–1939, Gdańsk 2017.

Romanow A., Palędzki Józef Marian, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3, Gdańsk 1997.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)