Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie Kalendarium — część XXII (październik 2017 — czerwiec 2018)

Renata Zając

Abstrakt


Kronika prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie (październik 2017 — czerwiec 2018)

Słowa kluczowe


kronika

Bibliografia


Jarowiecki J., Kultura i literatura na łamach polskiej prasy konspiracyjnej (1939–1945). Wrocław 2017, 284 s.

Mielczarek T.: Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości. Kraków cop. 2018, 260 s.

Mikułowski Pomorski J.: Reperować płot czy wymierzać sprawiedliwość: wspomnienia. Kraków cop. 2017, 345, [2] s.

Romanow A.: „Gazeta Gdańska” w latach 1891–1939. Gdańsk 2017, 336 s.

Wolny-Zmorzyński K. (red.): Klinika dziennikarstwa — credo, pod red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i Katarzyny Konarskiej. Wrocław 2016, 167 s. — Acta Universitatis Wratislaviensis; no 3753.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)