"Moriah" (1903–1924) — lwowskie czasopismo dla młodzieży żydowskiej

Sabina Kwiecień

Abstrakt


Artykuł charakteryzuje pismo „Moriah” wydawane we Lwowie w latach 1903–1924 jako miesięcznik młodzieży żydowskiej. Pismo ukazywało się w języku polskim i było trybuną środowiska syjonistycznego. „Moriah” zamieszczała teksty popularnonaukowe, głównie z zakresu historii i literatury żydowskiej oraz utwory literackie przedstawicieli literatury jidysz i hebrajskiej. Pismo realizowało model wychowania w duchu narodowo-żydowskim, ale przede wszystkim popularyzowało idee syjonizmu


Słowa kluczowe


Prasa dla młodzieży w XIX i XX w.; czasopisma żydowskie dla młodzieży w języku polskim; „Moriah”

Bibliografia


Fuks M., Prasa żydowska w Polsce XIX i pierwszej połowy XX wieku (do końca drugiej wojny światowej), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1973, nr 12/1, s. 27–55.

Myśliński J., Prasa polska w Galicji (1867–1918), [w:] Prasa polska w latach 1864–1918, pod red. J. Łojka, Warszawa 1976.

Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 2, red. Z Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003, s. 708–709.

Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.) pod red. J. Nalewajko-Kulikov, przy współpr. G.P. Bąbiaka i A. Cieślikowej, Warszawa 2012.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)