„Biuletyn Informacyjny” i „Biuletyn Informacyjny LKDS. Wydanie Strajkowe” — samoistne wydawnictwa periodyczne Lubelskiego Klubu Dziennikarzy Studenckich z 1981 r.

Barbara Centek

Abstrakt


Studencki strajk jesienią 1981 r. był czasem wzmożonej studenckiej aktywności kulturalnej. Powstawały wówczas inicjatywy wydawnicze niezależne od cenzury. W tych też okolicznościach studenci zrzeszeni wokół Lubelskiego Klubu Dziennikarzy Studenckich wznowili „Biuletyn” Informacyjny”, którego pełny tytuł tym razem brzmiał „Biuletyn Informacyjny LKDS. Wydanie Strajkowe”. Postrzegane jako organ SZSP czasopismo nie zawsze było akceptowane przez młodzież skupioną w NZS, a jednocześnie budziło podejrzenia wśród władz PRL.


Słowa kluczowe


Polska; Lublin; PRL; LKDS; SZSP; NZS; studencki ruch dziennikarski; studencki ruch wydawniczy; czasopisma studenckie; strajk studencki; 1981; „Biuletyn Informacyjny”; „Biuletyn Informacyjny LKDS. Wydanie Strajkowe”

Bibliografia


Buck A., Prasa studencka 1976-1980 (tendencje i nurty), [w:] Almanach ruchu kulturalnego i artystycznego SZSP 1977-1980, pod red. J. Leszkina-Koperskiego, Z. Sawickiego, A. K. Waśkiewicza, Warszawa 1980.

Centek B., „Informator Akademicki” — pismo studenckiego strajku w Politechnice Lubelskiej z jesieni 1981 r., „Rocznik Lubelski”, 2016, t. 42.

Kajtoch W., Prasa studencka lat 80. XX w – agonia czy przemiana, [w:] Kultura studencka. Zzjawisko – twórcy – instytucje, pod red E. Chudzińskiego, Kraków 2011.

Katalog czasopism lubelskich, [cz. 2] oprac. I. Wójcik, Lublin 2005

Miśkowiec M., Lubelskie czasopisma studenckie (1944-1976), [w:] Prasa lubelska. Tradycje i współczesność, pod red. J. Jarowieckiego, J. Myślińskiego, A. Słomkowskiej, W. Śladkowskiego, Lublin 1986.

Popińska J., Historia Socjalistycznego Związku Studentów Polskich na Uniwersytecie Wrocławskim (1973-1982), „Rocznik Wrocławski” 2016.

Różdżyński J., Studencki ruch dziennikarski, [w:] Czasopisma studenckie w Polsce (1971-1976), [t. 2], pod red. A. K. Waśkiewicza, Warszawa 1977.

Wierzbicki M., Młodzież w PRL, Warszawa 2009.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)