„Gazeta Kościańska / Gazeta Polska” i jej kłopoty z niemieckim sądem w latach 1897–1915

Grażyna Gzella

Abstrakt


W latach 1897–1915 ośmiu twórcom (Teodor Bobowski, Ludwik Małolepszy, Hieronim Stefanowicz, Joachim Sołtys, Idzi Świtała, Sylwester Czarnecki, Zygfryd Kąkolewski i Eryk Średzki) „Gazety Kościańskiej”, od 1902 r. wydawanej jako „Gazeta Polska”, wytoczono procesy prasowe, w wyniku których musieli oni zapłacić 1535 marek grzywny i odsiedzieć w więzieniu trzy miesiące i jeden dzień. Ponadto w większości wypadków sądy zezwoliły na zamianę kary finansowej na pobyt w więzieniu.


Słowa kluczowe


„Gazeta Kościańska”; „Gazeta Polska”; zabór pruski; procesy prasowe; prawo prasowe

Bibliografia


Barczyk P.P., Aktywność kulturalno-oświatowa polskich instytucji pozaszkolnych na Górnym Śląsku (1848–1939), Katowice 1992.

Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, t. 3: 1865–1918, wol. 2, Warszawa 2010.

[Całka E.] Z. Jedlicz [pseud.], Przed stuleciem prasy polskiej w Gliwicach, „Zeszyty Gliwickie”, t. 15: 1982.

Florkowski H., Prasa Ziemi Kościańskiej, Kościan 1977.

Glensk J., Czarna księga prasy śląskiej, t. 1, Opole 2006.

Gryczka Z., Kościańska „Gazeta Polska”, „Przyjaciel Ludu” 1995, nr 5–6.

Gzella G., Kościańskie, lwowskie i poznańskie losy Sylwestra Czarneckiego, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2016, nr 1(16), s. 9–21.

Gzella G., Redaktorzy zapomnianej „Gazety Kościańskiej/Polskiej” (do 1914 roku), „Klio” 2016, nr 2, s. 87–100.

Jurga E., Prasa lokalna Ziemi Kościańskiej, [w:] Prasa dawna i współczesna, red. B. Kosmanowa, cz. 2, Poznań 2001.

Karwowski S., Historia Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 3: 1890–1914, Poznań 1931.

Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami po rok 1918 wraz z ustawą wprowadczą do kodeksu karnego dla Związku Północno-Niemieckiego (Rzeszy Niemieckiej) z dnia 31 maja 1870 r., Poznań 1920.

Kudera J., Dziennikarstwo polskie na Śląsku. Zarys historyczny, Bytom 1912.

Niemojewski A., Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu, Warszawa 1914.

Ogrodziński W., Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice 1965, s. 241.

Przepisy prasowe i widowiskowe obowiązujące w granicach państwa polskiego, zebrał i wyd. S. Lam, Warszawa 1921.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)