Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie Kalendarium - część XXI (październik 2016 - czerwiec 2017)

Renata Zając

Abstrakt


Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie Kalendarium - część XXI (październik 2016 - czerwiec 2017)

Słowa kluczowe


kronika

Bibliografia


Kajtoch W.: Szkice językoznawczo-prasoznawcze. Kraków cop. 2016, 286 [1] s.

Kolasa W.M. (red.): Kraków — Lwów: biblioteki XIX i XX wieku. T. 16 pod red. Władysława Marka Kolasy, Urszuli Lisowskiej-Kożuch, Wandy Matras-Mastalerz. Kraków 2016, 164 [3] s.

Szocki J.: Prasa lokalna Dolnego Śląska 1989–2012 (w świetle badań prasoznawczych). Wrocław 2015, 256 s. — Monografie Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.

Wolny-Zmorzyński K. (red.): Modele współczesnego dziennikarstwa, pod red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Pawła Urbaniaka, Katarzyny Bernat. Wrocław 2015, 342 s.

Woźniakowski K.: Polskie czasopiśmiennictwo uchodźcze na Węgrzech 1939–1945. Opole 2016, 443 [1] s.

Wrona G.: Nadzór nad prasą w Krakowie (1918–1939). Kraków 2017, 244 s.

Wrona G., Nieć G. (red.): Kraków — Lwów: czasopisma XIX i XX wieku. T. 15 pod red. Grażyny Wrony, Adama Bańdo, Grzegorza Niecia. Kraków 2016, 128 [3] s.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)