„Droga krzyżowa, czyli wyjście ludu polskiego z wywłaszczonej wioski”. Litografia, pocztówka i wiersz w obronie rodzinnej ziemi

Grażyna Gzella

Abstrakt


„Droga krzyżowa, czyli wyjście ludu polskiego z wywłaszczonej wioski” to tytuł obrazu Mieczysława Noskowicza dodawanego początkowo do „Gazety Świeckiej”, a potem do „Nowego Przyjaciela Ludu” w Kępnie. Obraz, który rozpowszechniano również w postaci pocztówki uzupełnionej okolicznościowym wierszem, wzbudził zainteresowanie prokuratury i wywołał procesy prasowe, w wyniku których osoby odpowiedzialne za jego wytworzenie i rozpowszechnianie skazane zostały na kary finansowe. Ponadto policja skonfiskowała wiele egzemplarzy obrazu i pocztówki.


Słowa kluczowe


Noskowicz Mieczysław; 1913–1915; „Nowy Przyjaciel Ludu”; „Gazeta Świecka”; zabór pruski; procesy prasowe

Bibliografia


Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, t. 3: 1865–1918, wol. 2, Warszawa 2010.

Chojnacki W., Księgarstwo polskie w Westfalii i Nadrenii do 1914 roku, „Studia Polonijne”, t. 4: 1981, s. 201–211.

Kalendarz jubileuszowy 30-lecia „Gazety Grudziądzkiej” na rok 1925, Grudziądz 1925.

Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami po rok 1918 wraz z ustawą wprowadczą do kodeksu karnego dla Związku Północno-Niemieckiego (Rzeszy Niemieckiej) z dnia 31 maja 1870 r., Poznań 1920.

Krasuski J., Polska–Niemcy. Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze, Wrocław 2009.

Łuczak Cz., Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów (1815–1918), Poznań 2001.

Mrugalska-Banaszak M., Poznańskie firmy graficzne do 1939 r. Pilczek & Putiatycki: wystawa, Poznań 1993.

Poręba S., Noskowicz Mieczysław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 23, Wrocław 1978, s. 218.

Sitek E.J., Andrzej Wachowiak, inicjator obchodów Święta Morza, „Nautologia” 2009, nr 146, s. 156–175.

Trzeciakowska M., Trzeciakowski L., W dziewiętnastowiecznym Poznaniu, Poznań 1982.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)