Czasopismo popularnonaukowe „Urania” - geneza i rozwój do 1958 roku

Renata Zając

Abstrakt


Artykuł prezentuje rozwój czasopisma „Urania” w latach 1921‒1958. Cele, zadania, układ formalny, zawartość treściową i historię periodyku nakreślono na tle działalności popularyzacyjnej Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, którego organem była wówczas „Urania”. Jego wybitni członkowie, profesorowie astronomii, piastowali stanowiska redaktorów naczelnych, dbając o wysoki poziom merytoryczny. Najstarsze polskie czasopismo popularyzujące astronomię wśród młodzieży i dorosłych ukazuje się do chwili obecnej w zmienionej formie, a artykuł jest kolejnym przyczynkiem do monograficznego opisania jego historii.


Słowa kluczowe


czasopisma popularnonaukowe; „Urania”; popularyzacja nauki; Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Bibliografia


T. Grzesło, J. Rolewicz, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, [in:] Słownik polskich towarzystw naukowych, t. 1, red. L. Łoś, Wrocław 1978, s. 270.

Sprawozdanie z działalności Oddziału Częstochowskiego PTPA, „Urania” 1933, no. 1–2, p. 11.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Lwowskiego PTPA za rok 1932, „Urania 1933, no. 1–2, s. 12–13.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Poznańskiego PTPA za r. 1934, „Urania” 1934, no. 3/4 , p. 29.

Sprawozdanie z działalności P.T.M.A. w roku 1953, „Urania” 1954, no. 5, p. 144–152.

L. Zajdler, Na marginesie sześćdziesięciolecia „Uranii”, „Urania” 1979, no. 10, p. 305.

A.K. Wróblewski, 80 lat astronomii..., [Available in World Wide Web] http://urania.pta.edu.pl/upal_2003.html.

Urania Digital Archive, http://www.urania.edu.pl/archiwum.

M. Białęcki, Kamil Flammarion: (z powodu 80 letniej rocznicy urodzin i 60 letniej pracy naukowej), „Urania” 1922, no. 2, p. 55–56; F. Kępiński, Mikołaj Kopernik: (w 450-tą rocznicę urodzin) „Urania” 1923, no. 3/4, p. 72–77; M. Białęcki, Kamil Flammarion: 26 II 1842 – 3 VI 1925 „Urania” 1925, no. 9, p. 79–81; J. Mergentaler, Isaak Newton (1727–1927) „Urania” 1927, no. 1, p. 8–10; B. Rafalski, Urban Le Verrier: (z powodu 50-o letniej rocznicy śmierci) „Urania” 1927, no. 3, p. 122–128.

J. Gadomski, Wrażenia z Kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Paryżu, „Urania” 1936, no. 3, p. 45–50; E. Rybka, Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Sztokholmie 3–10 sierpnia 1938 r., „Urania” 1938, no. 4, p. 61–68.

Z. Woźniewski, W 250 lecie śmierci Jana Heweliusza, „Urania” 1937, no. 4, p. 61–68.

W. Dziewulski, Jan Jędrzejewicz: (1835–1887) w setną rocznicę Jego urodzin, „Urania” 1936, no. 2, p. 21–33.

E. Rybka, William Herschel twórca astronomii gwiazdowej (1738–1822), „Urania” 1939, no. 1, p. 1–8.

E. Stenz, G.E. Hale, „Urania” 1938, no. 4, p. 68–70; E. Stenz, Piotr Lubicz Strzeszewski (wspomnienie pośmiertne), „Urania” 1939, no. 1, p. 11–15.

S. Lubertowicz, Czterdziestolecie czasopisma „Urania”, „Urania” 1962, no. 5, p. 137.

W. Iwanowska, Astronomia radiowa, „Urania” 1951, no. 11–12, p. 232–242.

A.K. Wróblewski, 80 lat astronomii z „Uranii”, „Urania — Postępy Astronomii” 2003, no. 1, [available on the internet] http://urania.pta.edu.pl/upal_2003.html.

J. Radomski, Jedyny uczeń Kopernika, „Urania” 1954, no. 4, p. 101–105.

J. Gadomski, Adam Prażmowski, pierwszy astrofizyk polski, „Urania” 1956, no. 4, p. 97–102; J. Radomski, Jan Heweliusz, „Urania” 1954, no. 5, p. 133–135; J. Gadomski, „Theatrum cometicum” Stanisława Rola Lubienieckiego, „Urania” 1954, no. 6, p. 165–167; J. Gadomski, Sir James Jeans, „Urania” 1946, no. 3–4, p. 53–55.

W. Zonn, O popularyzacji nauki, w szczególności astronomii, „Urania” 1951, no. 3–4, p. 34–39.

A. Pacholczyk, Meteory, „Urania” 1955, no. 5, p. 150.

K. Ziółkowski, Siedemdziesięciolecie „Uranii”, „Urania” 1992, no. 3, p. 86.

Cz. Białczyński, Janusz Pagaczewski (1906–1975) — astronom i sejsmolog, odkrywca obserwatoriów Mikołaja Kopernika. {Electronic document] [Available on the internet] http://bialczynski.wordpress.com/2010/02/16/janusz-pagaczewski-1906-1975-astronom-i-sejsmolog/.

J. Gadomski, Projekt Planetarium i Ludowego Obserwatorium im. M. Kopernika w Warszawie, „Urania” 1957, no. 2, p. 52.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii zostało wskrzeszone, „Urania” 1948, no. 1–3, p. 3–4.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)