Układ graficzny polskich czasopism popularnonaukowych XIX wieku

Dorota Kamisińska

Abstrakt


W artykule zaprezentowano wyniki badań układu graficznego dziewiętnastu polskich czasopism popularnonaukowych ukazujących się w XIX wieku w Warszawie, Puławach, Poznaniu, Lesznie, Lwowie, Krakowie i Tarnowie. Omówiono charakterystyczne cechy składu drukarskiego, format, rodzaj papieru i farb drukarskich. Wskazano prototypy europejskie tego typu czasopism oraz źródła pozyskiwania tekstów i ozdobnych elementów typograficznych


Słowa kluczowe


grafika prasowa XIX wieku; polskie czasopisma popularnonaukowe XIX wieku

Bibliografia


Danielewicz W., Podręcznik dla zecerów, Warszawa 1892.

Drabczyński M., Zecerstwo, Warszawa 1964.

Frantz W., Wstępne badania nad szatą graficzną gazety, „Zeszyty Prasoznawcze” 1963, nr 1–2.

Gottlieb Z., Fotochemigrafja. Praktyczny podręcznik wyrobu klisz jedno i wielobarwnych oraz reprodukcji w światłodruku, heliograwiurze i rotograwiurze, Warszawa 1924.

Tomaszewski A., Giserzy czcionek w Polsce, Warszawa 2009.

Wancław A., Warsztat rysunkowy polskiego inżyniera, [w:] Inżynierowie polscy w XIX i XX wieku, tom 8, Warszawa 2005.

Werner J., Podręczna technologia dla artystów plastyków, Kraków 1959.

Werner J., Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1981.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)