Dyskurs prasowy i metody jego badania. Na marginesie książki Wojciecha Kajtocha „Szkice językoznawczo-prasoznawcze”

Bogusław Skowronek

Abstrakt


Artykuł recenzyjny nt. monografii Wojciecha Kajtocha „Szkice językoznawczo-prasoznawcze”. Kraków 2016

Press discourse and methods of studying it. A review of Wojciech Kajtoch, Szkice językoznawczo-prasoznawcze [Essays in Liguistics and Press Studies], Kraków 2016


Słowa kluczowe


recenzje

Bibliografia


Światy z pikseli. Antologia studiów nad grami komputerowymi, wybór i koncepcja M. Filiciak, Warszawa 2010.

Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia. Teoria. Praktyka, Kraków 2009.

J. Bartmiński, R. Tokarski, Definicja semantyczna: czego i dla kogo?, [w:] O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1993.

E. Wilk, Dyskurs kultury — dyskurs języka. O ważnej tendencji badań kulturoznawczych, „Kultura Współczesna” 2007, nr 1.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)