Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Zachować dla przyszłości. Sprawy oświaty, edukacji i nauki w przekazie prasowym XIX i XX wieku”

Aneta Bołdyrew

Abstrakt


Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Zachować dla przyszłości. Sprawy oświaty, edukacji i nauki w przekazie prasowym XIX i XX wieku”


Słowa kluczowe


konferencje

Bibliografia


Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010

Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010

Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010

Addenda do dziejów oświaty: z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2013

Addenda do dziejów oświaty: z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2013

Addenda do dziejów oświaty: z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2013

Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2014

Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX w. i pierwszych latach XXI wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2014

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i na początkach XX w., red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2016

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2016.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)