Ks. Jerzy Popiełuszko na łamach polskiej prasy lat osiemdziesiątych (na marginesie książki Mileny Kindziuk Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980–1984)

Przemysław Sołga

Abstrakt


Artykuł recenzyyjny nt. monografii: M. Kindziuk, Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980–1984, Warszawa 2014, 246 s. 


Słowa kluczowe


recenzje

Bibliografia


M. Kindziuk, Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980–1984, Warszawa 2014, 246 s.

M. Kindziuk, Ksiądz Jerzy zwyciężał dobrem, Warszawa 2009

M. Kindziuk, Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Prawdziwa historia męczennika, Warszawa 2010

M. Kindziuk, Świadek prawdy. Życie i śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, Częstochowa 2010.

P. Burgoński, Polski patriotyzm w dobie komunizmu. Koncepcja patriotyzmu w nauczaniu księdza Jerzego Popiełuszki, „Warszawskie Studia Pastoralne” 2010, nr 1, s. 244.

R. Łatka, Zmienna amplituda stosunków państwo–Kościół katolicki w PRL w latach 80 XX w., „Res Historica” 2015, nr 39, s. 242.

R. Suchenek, Ojczyzna, patriotyzm, historia Polski w tekstach literackich i paraliterackich księży, „Język — Szkoła — Religia” 2011, t. 6, s. 393.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)